:. cena za foto sa odvíja od konktrétnych požiadaviek zákazníka, náročností a rozsahu požadovaných prác.